Flag
Zamówienie towaru w sklepie internetowym
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
DANE PRZETWARZANE W CELU REALIZACJI ZAMÓWIENIA DOKONANEGO NA PLATFORMIE ALLEGRO ORAZ W SKLEPIE INTERNETOWYM

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby realizacji zamówienia dokonanego w naszym sklepie internetowym oraz na platformie Allegro jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

 • W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym lub na platformie allegro.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zamówienia, jego realizacji oraz prowadzenia rachunkowości Administratora.

 

 • JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia dokonanego na platformie allegro oraz w sklepie internetowym  jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, do zawarcie której dochodzi poprzez zamówienie produktów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a ponadto podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

 • KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

 • Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za obsługę zamówień z serwisu Allegro oraz ze sklepu internetowego.
 • Podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 • Pracownicy podmiotów dostarczających zamówione produkty np. firm kurierskich.
 • Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe

 

 • JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe dotyczące określonego zamówienia będą przetwarzane przez pięć lat od końca roku, w którym dokonali Państwo zamówienia.

 

 • JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

 

JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl

 

 • CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Państwa temat i samodzielnie ja analizowały w celach związanych z zakupem produktów w naszym sklepie internetowym.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące Państwa zakupów (np. poprzez przyznanie rabatu na określone produkty).