Flag
Wysyłka newslettera
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
DANE PRZETWARZANE W CELU WYSYŁKI TREŚCI MARKETINGOWYCH W POSTACI NEWSLETTERA

DANE PRZETWARZANE W CELU WYSYŁKI TREŚCI MARKETINGOWYCH W POSTACI NEWSLETTERA

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

 • W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki treści marketingowych w postaci newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych produktów, aktualnej oferty z kolekcji Dr. Oetkera oraz przepisy i porady związane z przygotowywanymi przez nas specjałami) pocztą elektroniczną.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wysyłki newslettera.

 • JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. W przypadku zapisania się do newsletteru w celu jego otrzymywania, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 • KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

 • Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za realizację działań marketingowych.
 • Firma wspierająca naszą spółkę obsługujące i serwisujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz wspierające nas w realizacji działań marketingowych
 • JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe służące do wysyłania treści marketingowych zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy po wycofaniu zgody na ich wysyłkę.

 • JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
 • cofnięcia zgody na przesyłanie treści marketingowych w dowolnym momencie poprzez przesłanie wiadomości na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl lub poprzez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści newslettera; Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki treści marketingowych, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.
 • JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych, mogą Państwo wysłać wiadomość na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl

 • CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałyby Państwa dane i automatycznie je analizowały na potrzeby realizacji działań marketingowych.

Spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje realizacji działań marketingowych.