Flag

O firmie Dr. Oetker

Compliance
Więcej
O firmie Dr. Oetker
Organizacja Compliance / system informowania o nieprawidłowościach

Etyczne i zgodne z prawem postępowanie jest najwyższym priorytetem dla Grupy Oetker we własnej działalności biznesowej oraz w relacjach ze wszystkimi Partnerami Biznesowymi i Klientami. Ze względu na ciągły międzynarodowy rozwój Grupy Oetker i rosnące wymagania prawne, temat Compliance stał się znacznie ważniejszy. Dlatego został opracowany System Zarządzania Zgodnością dla całej Grupy Oetker.

W ramach tego systemu utworzono Organizację ds. Zgodności, której Pracownicy ds. Zgodności są dostępni jako neutralne i niezależne osoby kontaktowe w przypadku wszelkich pytań związanych z tematyką Zgodności.

Ponadto Grupa Oetker ustanowiła procedurę informowania o nieprawidłowościach, która umożliwia osobom fizycznym, firmom i innym organizacjom zgłaszanie naruszeń obowiązującego prawa (np. postępowania) lub Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Oetker lub obaw dotyczących potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia tych przepisów.

Picture -

Jeśli posiadasz jakiekolwiek informacje o możliwych naruszeniach prawa dotyczących spółki z Grupy Oetker, dajemy Ci różne możliwości przesłania nam informacji, również całkowicie anonimowo za pośrednictwem naszego systemu Compliance Hotline.

Dostępne są następujące kanały przekazywania informacji:

  • Compliance Hotline Grupy Oetker – Anonimowe wysyłanie wiadomości

https://coho.oetker-group.com 

  • Raportowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej do Działu Zgodności Grupy Oetker:

compliance@oetker-group.com

  • Zgłoszenie listem do:

Dr. August Oetker KG

Corporate Compliance Committee

Lutterstraße 14

33617 Bielefeld

Niemcy

  • Zgłoszenie telefoniczne za pośrednictwem (bezpłatnego) serwisu telefonicznego z wykorzystaniem komunikatu głosowego

  • Zgłoszenia pracowników Grupy Oetker do kierownictwa, przełożonego, (Grupowego) Specjalisty ds. Zgodności lub w inny sposób wyznaczonej osoby kontaktowej danej spółki zależnej (np. w trakcie osobistej rozmowy).

Dokładnie zbadamy sprawę i w razie potrzeby podejmiemy niezbędne działania.

W ramach regulaminu określiliśmy zakres odpowiedzialności wewnętrznej oraz sposób postępowania ze wskazówkami i reklamacjami.