Flag
Dr. Oetker wspiera Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

Nieustannie od 2009 roku Dr. Oetker Polska wspiera Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce wspólnie realizując Program "Wspieramy Rodziny SOS".

Dr. Oetker Wspiera SOS Wioski Dziecięce

Od 14 lat wspieramy Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Nasza współpraca to 14 lat przyjaźni, możliwości obserwacji rozwoju dzieci i dumy z ich postępów w nauce. Jako Dr. Oetker, nie tylko "tworzymy smak domu", ale także zapewniamy dzieciom i młodzieży zamieszkującej SOS Wioski Dziecięce harmonijny rozwój i pomagamy im wyrównać szanse w edukacji.

Program "Wspieramy Rodziny SOS"

Nasz projekt został utworzony na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce - adresowany jest do dzieci jak i młodzieży. W trosce o dobry rozwój rozwój, wychowankowie mają zapewnioną indywidualną opiekę psychologa. Prowadzone są grupowe lekcje czytania i pisania wykorzystujące elementy Metody Dobrego Startu (nauki poprzez zaangażowanie wszystkich zmysłów). Prowadzone są także zajęcia logopedyczne, socjoterapia, psychodrama oraz zajęcia z rozwoju psychoseksualnego.


Podczas warsztatów młodzi mieszkańcy wiosek rozwijają swoje zainteresowania i zdobywają umiejętności przydatne w dorosłym życiu. W zależności od wieku podopiecznych organizowane są różnorodne szkolenia i zajęcia, a także zapewniane jest wsparcie pedagogów i wychowawców. Powyższe działania w ramach programu „Wspieramy Rodziny SOS” sponsorowane jest przez firmę Dr. Oetker.


Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych mieszkańcy Wiosek SOS mogą brać udział m.in. w kursach na prawo jazdy, wychowawcy kolonijnego, języka angielskiego, DJ, szycia na maszynie, wizażu i kosmetologii. Dzięki wsparciu firmy Dr. Oetker Polska, dzięki z SOS Wiosek Dziecięcych przez cały rok szkolny uczestniczą w kursach: komputerowych, tanecznych, sportowych, sztukach walki, pływania, a także biorą czynny udział w zajęciach wprowadzonych w szkole muzycznej.Rozwój pasji i zainteresowań

Dodatkowo podopieczni mają możliwość rozwijania swoich licznych pasji i zainteresowań. Zajęcia teatralne, szkołki i koła piłkarskie, fotograficzne, zajęcia filmowe, plastyczne, modelarsko-techniczne czy szachowe to tylko niektóre z aktywności dostępnych dla mieszkańców Wiosek Dziecięcych. Pogram „Wspieramy rodziny SOS" stworzony przez Dr. Oetker Polska wraz ze Stowarzyszeniem SOS Wioski Dziecięce w Polsce to także rozrywka i zabawa - liczne wyjścia do kina, teatru, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe, koncerty, mecze i turnieje.

Dr. Oetker, jako firma rodzinna, dużą wagę przywiązuje do umacjania więzi rodzinnych poprzez tworzenie świątecznej atmosfery. Co roku szczególną uwagę w Wioskach SOS przywiązujemy do organizacji Wigilii, Wielkanocy oraz imprez okolicznościowych takich jak: Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka czy Dzień Dziecka. Pracownicy firmy Dr. Oetker Polska, jako wolontariusze regularnie odwiedzają mieszkańców Wiosek SOS, by wspólnie spędzić razem czas biorąc udział w spływach kajakowych, zabawach sportowych, urodzinach Wioski, czy uczestniczyć w pracach remontowych.

Wspólnie tworzymy smak domu

Równie istotna dla każdego domu w Wiosce Dziecięcej jest codzienna praca z rodziną. W ramach programu „Wspieramy Rodziny SOS" staramy się zapewnić wsparcie rodzinne tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Postępy i szczęśliwy rozwój dzieci jest dla nas największą radością. A Dr. Oetker wraz z podopiecznymi Stowarzyszenia Wioski Dziecięce SOS starają się wspólnie stworzyć smak domu.

Picture - banner 2 image

Dr. Oetker Wspiera Rodziny SOS

Dowiedz się więcej o programie "Wspieramy Rodziny SOS"

Picture - banner 2 image

Dr. Oetker Wspiera Rodziny SOS

Dowiedz się więcej o programie "Wspieramy Rodziny SOS"

Zobacz
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania

Dr. Oetker i Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce