Flag
Udział w badaniach
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
DANE PRZETWARZANE W CELU UCZESTNICTWA W BADANIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACOWNIĘ ANALIZY SENSORYCZNEJ

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu uczestnictwa w badaniach organizowanych przez Pracownię Analizy Sensorycznej oraz w celach wysyłki treści marketingowych jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk);

 W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w badaniach organizowanych przez Pracownię Analizy Sensorycznej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w badaniach.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym danych dotyczących stanu zdrowia jest zgoda wyrażona przez Państwa w celu uczestnictwa w badaniach (art. 9 ust. 2 lit. a oraz art. 6 ust.1  lit. a RODO).

 KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć pracownicy Administratora, podwykonawcy
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Dostęp do Państwa danych będą mieć również uprawnione do tego organy państwowe.

 JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez różne okresy w zależności od sytuacji:

  • W przypadku, gdy wypełnią Państwo ankietę, ale nie wezmą nigdy udziału w badaniach: przez 6 lat od wypełnienia ankiety;

  • W przypadku, gdy wypełnią Państwo ankietę i wezmą udział w badaniach: przez 6 lat od Państwa ostatniego udziału w badaniach;

  • W przypadku, gdy wezmą Państwo udział w badaniach, a następnie wycofają zgodę na przetwarzanie danych osobowych: przez 6 lat od dnia wycofania zgody z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes polegający na konieczności przechowywania danych na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób biorących udział w badaniach, wówczas dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu uczestnictwa w badaniach organizowanych przez Pracownię Analizy Sensorycznej w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres ochronadanychosobowych@oetker.pl; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e mail ochronadanychosobowych@oetker.pl

CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które samodzielnie przetwarzałaby Państwa dane osobowe w celu ich analizy, której celem byłoby np. podjęcie decyzji dotyczącej Państwa uczestnictwa w badaniach lub wysyłki treści marketingowych.

Wszelkie decyzje dotyczące Państwa uczestnictwa w badaniach oraz realizacji działań marketingowych podejmują tylko i wyłącznie pracownicy naszej spółki oraz inne upoważnione do tego osoby.