Flag
Strategia-podatkowa
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Informacja o realizowanej strategii podatkowej Dr. Oetker Polska

Poniższy dokument zawiera informację o strategii podatkowej realizowanej przez Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. w roku podatkowym 2022, przy uwzględnieniu charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności prowadzonej przez spółkę.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. należy do podatników, których dane, zawarte w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, podaje do publicznej wiadomości minister właściwy do spraw finansów publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o.  spełnia także ustawowe przesłanki, obligujące do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Rokiem podatkowym Dr. Oetker Sp. z o.o. jest rok kalendarzowy.

STRATEGIA PODATKOWA DR. OETKER POLSKA 2022
Pobierz
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER POLSKA 2022
Pobierz
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER POLSKA 2021
Pobierz
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER POLSKA 2020
Pobierz

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Dr. Oetker Dekor

Z uwagi na fakt, że na podstawie art. 27c Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych,  Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. jest podatnikiem zobowiązanym do sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości Informacji o realizowanej strategii podatkowej, w wykonaniu niniejszego obowiązku, Spółka publikuje poniżej Informacje o realizowanej strategii podatkowej.

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER DEKOR 2022
Pobierz
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER DEKOR 2021
Pobierz
INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ DR. OETKER DEKOR 2020
Pobierz