Flag
Postępowanie rekrutacyjne
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
DANE PRZETWARZANE W CELU ROZPATRZENIA APLIKACJI W RAMACH POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby rekrutacji jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

 

 • W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego dotyczącego wybranego przez Państwa stanowiska.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Państwa aplikacji.

 

 • JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia Państwa aplikacji jest zgoda.

 

 • KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

 • Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za rekrutację z działu HR, jak i kierownicy działów do których rekrutowani są kandydaci.

 • Spółka eRecruitment Solutions Sp. z o.o. obsługująca wykorzystywany przez nas system do zarządzania procesami rekrutacyjnymi. Pracownicy eRecruitment Solutions Sp. z o.o. mogą mieć dostęp do Państwa danych w przypadku dokonania koniecznych zmian w systemie, jego napraw itp.

 

 • JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w którym biorą Państwo udział. Zobowiązujemy się usunąć Państwa dane w ciągu 3 miesięcy od momentu wysłania Państwu informacji o wynikach rekrutacji.

W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie Państwa danych na potrzeby przyszłych rekrutacji będziemy przetwarzać Państwa dane przez 6 miesięcy od wyrażenia takiej zgody.

 

 • JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na stronie, do której link zostanie wysłany w wiadomości potwierdzającej wysłanie przez Państwa aplikacji; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 • JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail ochronadanychosobowych@oetker.pl

 • CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

 

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzałaby Państwa dane osobowe i samodzielnie ja analizowały w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego.

Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje o przyjęciu Państwa do pracy.

Wszelkie decyzje dotyczące rozpatrzenia Państwa aplikacji podejmują tylko i wyłącznie pracownicy naszej spółki, na podstawie własnej oceny Państwa aplikacji oraz informacji uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.