Flag
Odpowiedzi na zadane zapytania
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Klauzula informacyjna w przypadku odpowiedzi na zadane zapytania

  • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości  jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

  • W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu odpowiedzi na Państwa wiadomości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

  • JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w  celu udzielenia odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  • KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają:

Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za udzielanie odpowiedzi oraz firma wspierająca naszą spółkę obsługująca i serwisująca systemy informatyczne, w których przechowywane są Państwa dane osobowe.

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia z Państwem korespondencji.

  • JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  • JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail ochronadanychosobowych@oetker.pl.

  • CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzają Państwa dane osobowe i samodzielnie ja analizują w celu udzielenia Państwu odpowiedzi. Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałyby decyzje dotyczące treści odpowiedzi na podstawie Państwa danych osobowych oraz Państwa wiadomości.