Flag
Informacja o przetwarzaniu danych w celu
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
DANE PRZETWARZANE W CELU GEOLOKALIZACJI I WSKAZANIA NAJBLIŻSZEGO SKLEPU POSIADAJĄCEGO PRODUKT, KTÓRYM SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI

  • KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych osobowych gromadzonych na potrzeby geolokalizacji jest spółka Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. (ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk).

  • W JAKIM CELU BĘDĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu geolokalizacji i znalezienia najbliższego sklepu posiadającego produkt, którym są Państwo zainteresowani.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wskazania najbliższego sklepu.

  •  JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby wskazania najbliższego sklepu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieć:

Pracownicy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. odpowiedzialni za obsługę strony internetowej.

Firma wspierająca naszą spółkę w administrowaniu stroną internetową oraz w jej obsłudze.  

  • JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie do momentu wskazania najbliżej położonego sklepu posiadającego produkt, którym są Państwo zainteresowani.

  •  JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ Dr. OETKER POLSKA SP. Z O.O.?

Przysługuje Państwu prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do do przeniesienia danych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień przeglądarki strony; cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

  • JAK MOGĄ UZYSKAĆ PAŃSTWO WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PRZETWARZANIA PRZEZ DR. OETKER POLSKA SP. Z O.O. PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail ochronadanychosobowych@oetker.pl

  • CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTYWANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI?

 Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.