PLIKI COOKIE na stronie internetowej DR. OETKER

Ta strona zapisuje pliki cookie na Twoim urządzeniu komputerowym, aby usprawnić jej działanie, a także pozwolić nam i naszym partnerom poznać sposób, w jaki korzystasz z naszej strony. Dalsze korzystanie z tego serwisu (poprzez kliknięcie, nawigację i przewijanie) lub usunięcie niniejszej informacji o plikach cookie oznacza zgodę na stosowanie i wykorzystywanie plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich usunięcia można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Produkcja przyjazna środowisku

Ciągła optymalizacja procesów produkcyjnych oraz związane z tym odpowiedzialne zużywanie zasobów, stanowi istotną część obietnicy jakości firmy Dr. Oetker. Warunkiem są wydajne i nowoczesne zakłady produkcyjne oraz nieustanna minimalizacja wpływu procesów produkcyjnych na glebę, powietrze i wodę.

Umweltschonende Produktion

Bilans ekologiczny

Regularnie sporządzany bilans ekologiczny dokumentuje wszystkie strumienie energii i materiałów, które w ciągu roku wpływają oraz z powrotem opuszczają przedsiębiorstwo Bilans ekologiczny ukazuje wpływ działalności firmy na środowisko. Umożliwia zidentyfikowanie słabych punktów, postawienie sobie nowych celów oraz precyzyjne kontrolowanie ich realizacji. Podjęte z powodzeniem środki stosowane są w zakładach, w których mają miejsce podobne procesy.

Opakowania

Opakowania

W przemyśle spożywczym opakowania są niezbędne bowiem, pełnią wiele ważnych funkcji: chronią produkt, zapewniają higienę, smak oraz aromat. Ponadto opakowania mają istotny wpływ na doskonałą jakość produktów Dr. Oetker. Dodatkowo konsumenci znajdują na nim informacje dotyczące samego produktu związanego ze sposobem jego przyrządzania czy zastosowania.

Już w fazie rozwoju pracownicy sprawdzają, jaki wpływ na środowisko mają opakowania oraz dokładają wszelkich starań, aby były one przyjazne dla środowiska. W tym celu Dr. Oetker opracował szereg różnych programów i projektów. Obok szkła, materiałów sztucznych oraz kompozytów, w firmie Dr. Oetker stosuje się przeważnie papier oraz tekturę. Opakowania transportowe to głównie tektura falista oraz folia typu stretch. Zużycie papieru i tektury stanowi blisko 70% zużycia wszystkich materiałów opakowaniowych stosowanych w firmie Dr. Oetker. Około 60% opakowań podlega recyklingowi.

Woda

Woda

W zakładach Dr. Oetker woda wykorzystywana jest głównie do czyszczenia miejsc produkcji oraz celów socjalno-bytowych. Obok miejskiej wody pitnej, przedsiębiorstwo wykorzystuje również wodę studzienną z własnych ujęć. Woda studzienna jest używana głównie do chłodzenia kompresorów, następnie odprowadzana jest do studzienki i tym samym pozostaje w naturalnym obiegu. Ponadto woda studzienna jest stosowana do nawadniania terenów zielonych oraz użytkowania urządzeń sanitarnych.

Ilość zużywanej wody w poszczególnych fabrykach zależy bezpośrednio od rodzaju produkcji oraz wymaganego standardu higieny.

Energia

Energia

Obniżenie zużycia energii oraz związana z tym redukcja emisji gazów cieplarnianych, stanowi jedno z głównych założeń działalności Dr. Oetker na rzecz ochrony środowiska. Komputerowa wizualizacja danych dotyczących zużycia energii elektrycznej, daje szczegółowy obraz oraz umożliwia dokładne sterowanie, wpływając pozytywnie na ochronę zasobów naturalnych. Dzięki systemowi kontroli środowiska znamy szczegółowe dane dotyczące zużycia energii i możemy je porównać z wynikami osiąganymi przez poszczególne zakłady. W ten sposób jesteśmy w stanie rozpoznać, gdzie tkwi potencjał oszczędności energii.

Ponadto niektóre zakłady Dr. Oetker wykorzystują ciepło odpadowe, które pozyskiwane są z procesów produkcyjnych m.in. do ogrzewania wód przemysłowych, co z kolei przyczynia się do efektywnego gospodarowania budynkami. Tam, gdzie warunki lokalowe na to pozwalają, przedsiębiorstwo stawia na takie nośniki energii, jak na przykład ciepło przesyłane na odległość.

Odpady

Tak jak w każdym zakładzie produkcyjnym, tak i w fabrykach Dr. Oetker powstaje kilkadziesiąt rodzajów odpadów. W oparciu o przepisy prawa polskiego rozróżnia się odpady na: „inne niż niebezpieczne” oraz „niebezpieczne”. W zakładach Dr. Oetker z dużą starannością rozdziela się blisko 40 różnych frakcji odpadów. Specjalny system segregacji umożliwia odpowiednie rozróżnienie licznych frakcji. Na terenie każdego zakładu znajdują się łatwe do rozróżnienia kontenery służące do segregacji odpadów, które następnie są ponownie sortowane i wykorzystywane w obiegu materiałów jako surowce wtórne. Redukcji ilości produkowanych odpadów służy również wzmożone zużycie opakowań zwrotnych oraz rozbudowa pneumatycznego transportu surowców.

Ścieki

Regularne pomiary kontrolują stopień zanieczyszczenia ścieków substancjami szkodliwymi. W zakładach Dr. Oetker produkujących artykuły spożywcze, ścieki są tak czyste, że zostały sklasyfikowane jako ścieki przypominające te produkowane przez przeciętne gospodarstwo domowe. W zakładach produkujących produkty świeże oraz mrożone ścieki zawierają substancje organiczne, które powstają głównie podczas czyszczenia linii czy maszyn produkcyjnych. W niektórych zakładach Dr. Oetker ścieki, zanim trafią do kanalizacji miejskiej, są oczyszczane za pomocą własnej, biologicznej oczyszczalni ścieków.

Recykling słabo zanieczyszczonych ścieków oraz ich ponowne wykorzystanie w procesach płukania wstępnego z uwagi na stosunkowo wysokie zużycie wody ma sens wyłącznie w zakładach wytwarzających produkty świeże. Obecnie dzięki recyklingowi, ponad 60% produkowanych ścieków może być wykorzystana ponownie jako wody szare, co trwale chroni zasoby wodne. Jednym z celów Dr. Oetker jest zwiększenie zużycia wód szarych.

Emisje

Emisje

Emisje, które są odpowiedzialne za zanieczyszczanie powietrza, powstają głównie wskutek korzystania z energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni węglowych oraz spalania oleju opałowego i gazu ziemnego. Zanieczyszczenie powietrza, to głównie wydalenie do atmosfery produktów spalania takich jak; dwutlenku węgla oraz innych gazów, które jest następstwem użytkowania samochodów osobowych i ciężarowych. Przedsiębiorstwo Dr. Oetker dąży do systematycznej redukcji emisji dwutlenku węgla, głównie za sprawą zmniejszenia zużycia energii. W tym celu dokonuje się dokładnych pomiarów w relacji do produkowanej ilości.